Kaiten Sushi
副标题
  Sushi Kaiten: Freitag abend & Samstag abend ab 18 uhr